[Radio] Đó là một người tôi từng rất thương - Radio tâm sự


(Radio sưu tầm) Đó là một người tôi đã từng rất thương
   


            
   
    Đã từng có một người khiến tôi toàn tâm toàn ý yêu thương mà không cần toan tính. Yêu thật lòng và không cần nghĩ đến ngày mai ra sao. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng